Våra Tjänster

Aktivitetsdatavisning

Beroende på källan (t.ex. app, färdskrivare etc.) visar Hedin Connect arbetstider i en tydlig översikt. Dina anställda kan se statusinformation för Körning, Annat arbete, Vila etc. i Hedin Connect appen. Telematikboxen överför automatiskt de aktiviteter som loggats på färdskrivaren vid användning av live-data. 

Arkivering av förarkort och färdskrivardata

Genom dataarkivering i Hedin Connect uppfyller du automatiskt lagstadgade tidsfrister. Informationen och datan lagras på ett säkert sätt och regelbundet backas upp enligt lagkrav. 

Deadlinehantering

Deadlinehanteringen visar alla företagets anställdas, fordonens och släpvagnarnas tidsfrister. Du kan till exempel skapa tidsfrister för emissionstester, besiktningar eller utgångsdatum för körkort inklusive inspektionsintervaller. Om du ställer in påminnelser om deadlines kommer du automatiskt att få ett meddelande när deadlines närmar sig. 

Digital fil

Med Hedin Connect kan du hantera alla dokument relaterade till anställda och fordon i digitala filer. Du kan enkelt skanna och ladda upp olika dokument så som körkort, fordonets registrering, etc., så att behöriga personer kan hantera och få tillgång till de dokument som behövs. Vi ser till att alla de känsliga dokumenten är säkra tack vare vårt certifierade datacenter. Det finns även möjlighet att addera ett tillägg av hanteringen för företagsomfattande register. 

Förarrankning (Tachobetyg)

Genom att använda förarkortsdata tilldelar Hedin Connect en individuell rankning till varje förare. Denna så kallade Tachorankning inkluderar antalet och allvaret av eventuella sociala överträdelser och antalet körtimmar. Det gör det möjligt för dig att identifiera utvecklingstrender och agera därefter, t.ex. med extra utbildning eller bonusar för enastående rankningar. 

Körsättanalys (Förarbetyg)

Genom att använda FMS-data om körsätt, såsom kraftig inbromsning, förhållandet mellan farthållaren och vanlig körning, etc., utvärderar Hedin Connect hur bränsleeffektiva och resurssparande dina förare är på vägen. Med hjälp av denna datan kan ni riktat sätt för att minska slitage, kostnader och CO₂. 

FMS-datainsamling och utvärdering

Vi tillhandahåller aktuella kilometerställning, bränsletanksnivå för er flotta samt en analys av dina förares körsätt. Det möjliggör en permanent och processrelaterad övervakning av väsentliga kostnadsfaktorer för flottan och deras utveckling. 

Geozone-övervakning

Med säkerhetsåtgärden geozoner minimerar du risken att bli offer för stöld eller obehörig användning. Om ett fordon lämnar det individuellt tilldelade området utan tillstånd kommer du omedelbart att bli varnad och kan vidta åtgärder. På liknande sätt kan geozoner användas för att få information om ankomster till destinationsadresser eller avresor från platser. 

GPS-spårning

Genom att spåra dina fordon kan du hålla dig informerad om var dina fordon befinner sig vid varje given tidpunkt. Förutom att se den aktuella platsen, dagliga/totala kilometrar och i vilken hastighet fordonet färdas i visar även Hedin Connect noggrant färdskrivaraktiviteten på en karta. Vi har en uppdateringsfrekvens på 1 minuter för GPS-signalerna. Fordon med OBD-II-gränssnitt kan spåras precis som lastbilar, på så sätt kan du alltid ha koll på din flotta oavsett typ. 

Överträdelseutvärdering med bötesberäkning

Med Hedin Connect kan du övervaka hela din flotta när det gäller sociala överträdelser samt överträdelser av kör eller vilotidsförordningen med bara ett klick. och generera förarinstruktioner vid behov. Du kan uppskatta potentiella böter genom att använda den automatiska beräkningsfunktionen. Vid utvärderingen beaktar vi de aktuella EU-reglerna om kört och vilotid, ändrade regler för bussföretag och arbetstidslagen. 

Återstående körtider i realtid

Realtidsinformation ger dig en konstant översikt över dina förares aktuella körtider, likväl som den återstående dagliga körtiden. Det gör att du kan planera bättre och känna igen och motverka kommande överträdelser i ett tidigt skede. Du kan omedelbart se vilken förare som är tillgänglig som ersättare vid nödsituationer. Förutsättningen för detta är en telematikbox installerad i fordonet. 

Stamdatamanagement

Stamdatan är hjärtat av ditt Hedin Connect-kontot. Här registrerar du all information om anställda och fordon, som förarkortsnummer, kontakt, chassinummer, etc. Denna del utgör grunden för den digitala hanteringen av din flotta. 

Notifieringstjänst

Påminnelser för viktiga tidsfrister kan du ställa in i deadlinehanteringen. Du och/eller relevant personal kan även välja och ställa in att få dessa via e-post eller SMS. 

(Fjärr) Avläsning, lagstadgad arkivering och utvärdering av förarkort- och färdskrivardata

Det är enkelt att utföra en manuell avläsning av färdskrivaren, förarkortet och överföra detta manuellt till Hedin Connect plattform. Men med hjälp av våran fjärravläsning så blir det ännu enklare, ni sparar både tid och resurser. Nerladdningen sker automatiskt enligt lagstadgade tidsfrister och överförs direkt till Hedin Connect. Hur ofta nerladdningen ska ske avgörs beroende vilken tjänst som ni har valt. Önskar ni tätare nerladdning än vad ni har idag, prova våran nerladdning av färdskrivare och förarkort som utförs varje dag.

Rapportering

Hedin Connect ger dig omfattande statistik och rapporter, live när som helst med ett knapptryck eller som en regelbunden rapport som du kan få automatiskt skickad till dig enligt dina behov. Det gör att du enkelt kan sammanställa din analys efter eget önskemål, t.ex. arbetstidsrapporter eller utvärderingar av körtider och viloperioder. 

Spåranalys och GeoStatistics

Med GeoStatistics får du ett omfattande verktyg för visuell utvärdering av tankningsprocesser, överträdelser av körtiden och alla körda rutter. På vår detaljerade kartmaterial kan du se på en gång när och var avvikelser inträffar i tankningsbeteende, turplanering eller körtider. Du kan definiera analysperioden enligt dina preferenser. 

Kontakta oss

Kontakta oss idag